Home / Franchise’ların Elde Edeceği Diğer Kazanımlar

 • HAZIR BİLGİ: İş planınınızın hazır halde verilmesi ile, 3-4 yılda tecrübe ile kazanacakları bilgi birikimini Franchise alarak 3-6 ay içinde elde edecekler, maddi ve zamansal avantaj elde edeceklerdir.
 • BENZERSİZ ÜST DÜZEY UZMANLIK: Uluslar arası son bilimsel psikoloji bilgiler ve terapi yaklaşımları ile donanımlı hale geleceklerdir.
 • YÖNETİM KOLAYLIĞI: Yönetimsel işler, çalışan seçimi ve idaresi, danışan ilişkileri, öğrenci ilişkileri ve resmi kurumlarla ilişkiler açısından Ana merkezin tecrübelerinden yararlanacaklardır.
 • TANITIM: ‘Birlikte her yerde’ sloganının işaret ettiği gibi, Franchise’lar reklam ve tanıtımda giderlerini azaltmış olacaklar ve rekabet açısından stratejik avantajlar kazanacaklardır.
 • STANDARD HİZMET: Stardartize edilmiş hizmet kalitesine ulaşılabilecektir.
 • KAR OLANAKLARI: Ana merkezle birlikte seminer ve eğitim organizasyonları düzenleyip kazanç elde etme imkânı elde edeceklerdir.
 • ŞİKAYET YÖNETİMİ: Özel merkezi telefon hattından bölgenizdeki danışanların Franchise’a yönlendirilmesi
 • İLİŞKİ YÖNETİMİ: Danışan ve öğrenci ve diğer müşteri sorunlarının veya bilgi ihtiyaçlarının bu hat sayesinde profesyonelce çözümlenmesi.
 • DOKÜMANTASYON KOLAYLIĞI: Evraklar, tanıtım broşürleri, grafik çalışmaları, promosyon ürünlerde TEK Merkezden üretim.
 • MEVZUAT TAKİBİ: İlgili resmi mevzuatlar gerekliliklerinin Franchise kurucusu ile koordineli bir şekilde yürütülmesi.

KURUCUNUN SORUMLULUKLARI

 • RASYA’nın belirlediği Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoloji, Bilişsel Duygucu Motivasyon Terapisi, bilinçli farkındalık terapileri, motivasyonel Uygulamalar teorik esaslarında danışanlara hizmet sunmak, bu teorik temellerde çalıştay ve uzmanlık programlarının açılmasında ve diğer psikoloji ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesinde ortak hareket etmek.
 • Psikolojik danışmanlık süreçlerinde RASYA’nın belirlediği bilimsel ve etik ilkelere sahip çıkmak.
 • Diğer Franchise’larla dostane ilişkiler kurarak yardımlaşmak.
 • RASYA’nın marka değerini korumak.
 • Hizmet kalitesine önem vermek.
 • Kanunların ve psikoloji ve psikolojik danışmanlık mesleki etik kurallarının dışına çıkmamak.
 • RASYA merkezi yönetim, YA-PA ve Yaşam Paylaşım Anaokulları ile paylaşıma açık olmak.
 • RASYA merkez yönetiminin organizasyonlarına katılımcı olmak ve destek sağlamak, ortak hareket etmek.

FRANCHİSE şartları (fiyat politikası ve taksinlendirme ve diğer opsiyonları) ve açmak için gerekli olan diğer bilgileri (bölge, şehir, mekan, resmi makamlarla süreçler) bizden özel olarak alabilirsiniz. Franchise şartları hakkında telefonda bilgi verilmemektedir, sadece randevu ile görüşülmektedir, program ‘ciddi girişimcilere açık’ bir programdır.

İLKELERİMİZ

 • Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına, ülkemiz için belirlediği vizyona sahip çıkmak
 • Bilimsel düşünce ve birikimden asla taviz vermemek
 • İnsanın biricikliği düşüncesinden hareketle danışanın öncelikli yararı ve iyiliğini esas almak
 • Evrensel düşünüp yerel davranmak
 • Sürekli değişen gelişen dünya koşullarına değişip gelişerek uyum sağlamak
 • Toplum ve ülke yararını, kurumsal yararın üstünde tutmak