Home / Sağlanan Destekler

Aşağıda listelenmiş olan programlarla sınırlı olmamak kaydı ile, Franshise zincirimize katılan danışmanlık merkezleri sahipleri ve çalışanları uzmanlıklarını, bilgilerini ve hizmet kalitelerini artırıcı örgün ve online eğitimler, uygulamalı süpervizyonlar, vaka analizleri ve bilimsel kanıtlı destek alacaklardır. İlk yıl 32 saat ÜCRETSİZ, devam eden yıllarda 16’şar saat ücretsiz destek imkanı sağlanacaktır.
Franchise birlikteliğinin amacı danışmanlık merkezinizde telefonların ilk açılmasından, testlerin uygulanmasına, danışmanlık süreçlerine ve süreç sonundaki değerlendirmelerin yapılmasına kadar standardize edilmiş yüksek hizmet kalitesini danışanlara sunmaktır. Birlikte ve her yerde olabilmektir.

1. Bir psikolojik danışmanlık merkezinin yönetiminde kilit noktalar

2. Tanıtımlarda izlenecek stratejiler

3. Gelir artırıcı mesleki çalıştaylar ve seminerlerde ortaklıklar

Öğretilecek Terapi Yaklaşımları

4. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Uygulamaları

5. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamaları

6. Pozitif Psikoloji ve Uygulamaları

7. Bilinçli Farkındalık Temelli Terapiler ve Uygulamaları

8. Motivasyonel Görüşme Teknikleri ve Uygulamaları

9. Bilişsel Duygucu Motivasyon Terapisi ve Uygulamaları

10. Oyun Terapileri (Çocuk Merkezli & Filial & Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi) ve Uygulamaları

11. Süpervizyon oturumları ve Uygulamalar

Ölçme Değerlendirme

12. Psikolojik testler eğitimleri:
Danışan başvuru formları
Danışan süreç takip formları
Çocuk danışan süreç takip formları
Süpervizyona hazırlık formları
Tüm Çocuk Değerlendirme Testleri
Zeka Testleri
Dikkat Testleri
MMPI Kişilik Testi
Ve diğer psikolojik değerlendirme testleri

Psikolojik Danışmanlık

13. Psikolojik Danışmanlık Becerileri

14. Süpervizyon desteği ve vaka sunumları

15. Aile Terapisinde Uygulamalar

16. Aile ile Görüşme Teknikleri

17. Çocuk ve Ergenlerle Gözlem ve Görüşme Teknikleri

18. Çocuk ve Anne-Baba İletişimi

19. Ergenlerde Direnç Yönetimi

20. Travma ve Yas Psikolojisi

21. Özel İlgi Gerektiren (öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, otizm, üstün zekalılar) çocuklarla çalışmalar

22. Sınav Kaygısı ile Başa çıkma

23. Motivasyonel Uygulamalar

24. Pozitif Psikoloji Uygulamaları